Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - valdistrikt Svenstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Svenstorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svenstorp 685 12,0% 30,1% 33,3% 24,7% 3,2% 52,7% 47,3% 6,7%  
Summa 685 12,0% 30,1% 33,3% 24,7% 3,2% 52,7% 47,3% 6,7%

http://www.val.se