Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - valdistrikt Skivarp 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skivarp 2

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skivarp 2 991 10,7% 21,4% 29,2% 38,7% 3,6% 50,1% 49,9% 4,5%  
Summa 991 10,7% 21,4% 29,2% 38,7% 3,6% 50,1% 49,9% 4,5%

http://www.val.se