Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - valdistrikt Skurup 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skurup 3

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skurup 3 1513 16,8% 36,3% 20,4% 26,5% 6,1% 50,6% 49,4% 4,8%  
Summa 1513 16,8% 36,3% 20,4% 26,5% 6,1% 50,6% 49,4% 4,8%

http://www.val.se