Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - valdistrikt Skurup 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skurup 1

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skurup 1 2046 16,0% 35,1% 22,8% 26,1% 6,0% 49,5% 50,5% 6,4%  
Summa 2046 16,0% 35,1% 22,8% 26,1% 6,0% 49,5% 50,5% 6,4%

http://www.val.se