Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - valdistrikt Skurup 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skurup 4

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skurup 4 1765 16,6% 28,6% 19,8% 35,0% 5,3% 46,6% 53,4% 4,6%  
Summa 1765 16,6% 28,6% 19,8% 35,0% 5,3% 46,6% 53,4% 4,6%

http://www.val.se