2018-09-20 17:52:14

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Röster - valdistrikt Skurup 1

22,94%
5,26%
3,52%
3,52%
31,06%
3,88%
1,97%
27,12%
0,30%
0,42%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 83,97%
+2,10
2014: 81,87%

Röstfördelning - valdistrikt Skurup 1

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 384 22,94% +66 +3,32 318 19,62%
C Centerpartiet 88 5,26% +4 +0,07 84 5,18%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 59 3,52% +10 +0,50 49 3,02%
KD Kristdemokraterna 59 3,52% +25 +1,43 34 2,10%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 520 31,06% -100 -7,18 620 38,25%
V Vänsterpartiet 65 3,88% +1 -0,07 64 3,95%
MP Miljöpartiet de gröna 33 1,97% -27 -1,73 60 3,70%
SD Sverigedemokraterna 454 27,12% +129 +7,07 325 20,05%
FI Feministiskt initiativ 5 0,30% -5 -0,32 10 0,62%
ÖVR Övriga anmälda partier 7 0,42% -50 -3,10 57 3,52%
  Giltiga röster 1674 100,00% +53   1621 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 44 2,56% +13 +0,69 31 1,88%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,06 1 0,06%
VDT Valdeltagande 1718 83,97% +65 +2,10 1653 81,87%
  Antal röstberättigade 2046   +27   2019  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Skurup 1

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 4 0,24% +4 +0,24    
ENH Enhet 2 0,12% +2 +0,12    
PP Piratpartiet 1 0,06% -3 -0,19 4 0,25%
SKÅ SKÅNEPARTIET     -6 -0,37 6 0,37%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -47 -2,90 47 2,90%
  Totalt övriga partier 7 0,42% -50 -3,10 57 3,52%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Skurup 1

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se