2018-09-21 10:27:15

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Röster - kommunvalkrets Sundsvalls Andra

15,45%
8,52%
5,12%
5,98%
39,12%
6,93%
2,44%
13,13%
0,34%
2,73%
0,25%
M C L KD S V MP SD FI SJVP ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,63%
+1,69
2014: 84,93%

Röstfördelning - kommunvalkrets Sundsvalls Andra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 5130 15,45% -391 -1,56 5521 17,01%
C Centerpartiet 2830 8,52% +628 +1,74 2202 6,78%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1699 5,12% -121 -0,49 1820 5,61%
KD Kristdemokraterna 1985 5,98% +817 +2,38 1168 3,60%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12990 39,12% -2052 -7,22 15042 46,34%
V Vänsterpartiet 2300 6,93% +269 +0,67 2031 6,26%
MP Miljöpartiet de gröna 810 2,44% -528 -1,68 1338 4,12%
SD Sverigedemokraterna 4360 13,13% +1185 +3,35 3175 9,78%
FI Feministiskt initiativ 114 0,34% +65 +0,19 49 0,15%
SJVP Sjukvårdspartiet - Västernorrland 907 2,73% +907 +2,73    
ÖVR Övriga anmälda partier 84 0,25% -33 -0,11 117 0,36%
  Giltiga röster 33209 100,00% +746   32463 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 16 0,05% +16 +0,05    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 469 1,39% +29 +0,05 440 1,34%
OG Ogiltiga röster - övriga 33 0,10% +22 +0,06 11 0,03%
VDT Valdeltagande 33727 86,63% +813 +1,69 32914 84,93%
  Antal röstberättigade 38934   +181   38753  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Sundsvalls Andra

Område M C L KD S V MP SD FI SJVP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
16,11% 12,89% 5,08% 7,56% 29,86% 6,57% 5,20% 13,01% 0,25% 3,10% 0,37%   1,10%   87,46%
18,17% 10,15% 5,89% 6,74% 38,46% 5,10% 3,34% 9,66% 0,49% 1,88% 0,12% 0,12% 1,67% 0,06% 91,34%
20,74% 7,35% 6,32% 6,25% 33,97% 6,84% 1,69% 13,24% 0,15% 3,24% 0,22%   1,02% 0,07% 88,82%
16,50% 6,20% 6,07% 6,00% 41,72% 6,13% 1,91% 11,72% 0,41% 3,20% 0,14%   1,01% 0,27% 84,38%
18,23% 6,81% 7,21% 7,53% 44,06% 5,78% 2,38% 5,55% 0,16% 2,14% 0,16% 0,16% 0,71%   90,73%
12,73% 17,28% 3,63% 5,99% 33,39% 6,66% 1,35% 15,35% 0,34% 3,04% 0,25%   1,33% 0,25% 84,86%
18,81% 9,08% 4,58% 6,95% 35,00% 5,97% 2,53% 13,82% 0,33% 2,94%     1,37% 0,08% 87,15%
15,37% 7,80% 5,37% 5,98% 45,04% 6,06% 3,10% 8,86% 0,30% 2,04% 0,08% 0,07% 1,34% 0,07% 83,24%
14,28% 3,48% 5,18% 5,33% 45,27% 7,32% 2,22% 15,31%   1,41% 0,22%   0,81% 0,07% 76,54%
10,84% 4,88% 5,11% 6,12% 47,33% 8,13% 3,80% 10,30% 0,39% 2,56% 0,54%   1,00% 0,15% 83,56%
14,98% 5,10% 4,89% 6,73% 40,98% 10,19% 3,67% 9,58% 0,20% 3,36% 0,31%   1,80%   84,66%
12,69% 4,90% 5,86% 3,52% 45,95% 9,70% 3,30% 9,59% 0,75% 3,30% 0,43%   0,95% 0,32% 83,55%
19,10% 7,12% 7,12% 4,97% 42,26% 5,76% 3,73% 7,12% 0,23% 2,37% 0,23% 0,11% 1,23%   87,26%
12,49% 6,13% 5,58% 6,21% 46,43% 5,73% 2,83% 11,55% 0,08% 2,83% 0,16%   1,70% 0,08% 85,10%
11,44% 12,43% 2,34% 7,30% 32,88% 5,50% 1,35% 20,54% 0,18% 4,77% 1,26%   1,77% 0,09% 82,08%
11,78% 5,85% 4,43% 5,28% 42,83% 8,71% 1,50% 15,27% 0,36% 3,78% 0,21% 0,07% 1,54% 0,21% 82,77%
10,05% 14,76% 2,67% 8,40% 33,46% 5,85% 1,02% 19,21% 0,38% 3,44% 0,76% 0,12% 1,87% 0,12% 80,78%
9,60% 7,58% 3,32% 5,21% 48,34% 6,99% 1,18% 13,98% 0,59% 3,20%     1,86% 0,12% 83,11%
20,05% 6,80% 7,55% 6,32% 34,47% 6,25% 2,92% 12,85% 0,41% 2,38%   0,07% 1,14% 0,07% 87,85%
20,01% 9,98% 5,05% 5,53% 32,81% 5,59% 2,22% 15,14% 0,54% 2,88% 0,24% 0,18% 1,48%   88,59%
14,42% 5,85% 5,54% 3,66% 37,93% 10,14% 3,34% 16,41% 0,10% 2,51% 0,10%   1,34%   80,50%
22,37% 7,84% 6,48% 5,05% 37,04% 5,53% 2,80% 10,78% 0,48% 1,57% 0,07%   1,08% 0,07% 86,22%
9,82% 7,32% 3,96% 6,89% 39,10% 7,32% 1,81% 19,90% 0,69% 2,58% 0,60% 0,08% 1,53%   80,66%
11,90% 10,22% 2,46% 5,05% 41,14% 9,18% 0,52% 16,95% 0,13% 2,46%   0,13% 1,40% 0,13% 85,16%
13,05% 5,25% 5,42% 4,58% 38,81% 10,00% 4,92% 15,08% 0,68% 1,86% 0,34%   0,84% 0,17% 84,66%
14,61% 12,24% 2,85% 5,69% 34,63% 6,55% 1,14% 18,50% 0,19% 3,23% 0,38%   2,04%   85,67%
13,73% 14,51% 5,22% 5,32% 40,14% 5,80% 1,16% 11,61% 0,10% 2,32% 0,10%   1,80%   87,24%
16,59% 10,50% 4,99% 6,68% 36,42% 6,83% 1,98% 12,19% 0,37% 3,30% 0,15% 0,07% 2,08% 0,22% 88,91%
15,63% 11,40% 4,23% 4,78% 31,99% 12,50% 3,13% 13,42% 1,10% 1,47% 0,37% 0,18% 1,97% 0,36%  
Sundsvalls Andra 15,45% 8,52% 5,12% 5,98% 39,12% 6,93% 2,44% 13,13% 0,34% 2,73% 0,25% 0,05% 1,39% 0,10% 86,63%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Sundsvalls Andra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 26 0,08% +26 +0,08    
MED Medborgerlig Samling 24 0,07% +24 +0,07    
NORRP Norrlandspartiet 2 0,01% +2 +0,01    
RS Rättvisepartiet Socialisterna     -27 -0,08 27 0,08%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 32 0,10% -58 -0,18 90 0,28%
  Totalt övriga partier 84 0,25% -33 -0,11 117 0,36%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Sundsvalls Andra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se