2018-09-15 23:44:21

Val till riksdagen - Röster - kommun Mölndal

22,51%
8,06%
8,24%
6,28%
24,02%
7,63%
5,77%
15,84%
0,47%
1,17%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 89,25%
+1,71
2014: 87,54%

Röstfördelning - kommun Mölndal

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 9891 22,51% -478 -3,00 10369 25,52%
C Centerpartiet 3541 8,06% +1487 +3,01 2054 5,05%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3620 8,24% +225 -0,11 3395 8,35%
KD Kristdemokraterna 2761 6,28% +596 +0,96 2165 5,33%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10551 24,02% +286 -1,24 10265 25,26%
V Vänsterpartiet 3351 7,63% +1014 +1,88 2337 5,75%
MP Miljöpartiet de gröna 2537 5,77% -1151 -3,30 3688 9,08%
SD Sverigedemokraterna 6960 15,84% +2265 +4,29 4695 11,55%
FI Feministiskt initiativ 208 0,47% -1052 -2,63 1260 3,10%
ÖVR Övriga anmälda partier 513 1,17% +104 +0,16 409 1,01%
  Giltiga röster 43933 100,00% +3296   40637 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 13 0,03% +13 +0,03    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 354 0,80% -62 -0,21 416 1,01%
OG Ogiltiga röster - övriga 21 0,05% +8 +0,02 13 0,03%
VDT Valdeltagande 44321 89,25% +3255 +1,71 41066 87,54%
  Antal röstberättigade 49659   +2748   46911  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Mölndal

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
17,92% 6,89% 7,64% 4,15% 30,85% 6,42% 4,34% 19,53% 0,47% 1,79%   0,93%   84,65%
21,12% 6,02% 6,46% 6,67% 27,57% 5,36% 4,92% 21,01%   0,88%   0,54% 0,11% 87,20%
21,49% 5,97% 8,36% 8,22% 28,12% 7,69% 2,79% 15,12% 0,27% 1,99% 0,13% 0,92%   85,33%
20,45% 7,30% 8,76% 5,96% 26,40% 7,42% 5,39% 15,84% 1,01% 1,46%   0,45%   84,90%
15,60% 8,69% 7,23% 6,28% 28,27% 9,01% 5,86% 16,65% 0,94% 1,47%   0,73%   82,50%
16,33% 5,57% 4,80% 5,86% 28,82% 9,70% 3,36% 22,57% 0,86% 2,11%   1,05%   79,04%
21,95% 6,73% 7,40% 5,90% 29,34% 7,15% 5,32% 15,21% 0,25% 0,75%   1,72%   91,00%
17,61% 7,13% 9,81% 7,92% 26,20% 8,81% 4,46% 16,39% 0,56% 1,11%   0,88% 0,11% 85,96%
18,39% 6,95% 5,38% 6,28% 25,11% 11,21% 6,50% 18,05% 0,45% 1,68% 0,11% 0,67%   79,63%
22,11% 7,54% 8,67% 5,90% 19,97% 9,05% 8,92% 15,70% 0,50% 1,63%   0,38%   85,09%
26,36% 9,50% 9,69% 5,91% 18,99% 5,91% 7,07% 15,21% 0,10% 1,26%   0,58% 0,19% 90,99%
27,18% 9,13% 15,05% 7,52% 18,66% 6,42% 6,72% 8,43% 0,40% 0,50%   0,40% 0,10% 91,51%
19,70% 6,44% 7,94% 5,88% 27,54% 9,15% 4,95% 15,87% 0,56% 1,96%   1,02%   86,08%
20,32% 7,31% 3,97% 5,33% 30,73% 6,82% 6,69% 16,98% 0,87% 0,99%   1,10%   79,84%
17,41% 8,65% 9,38% 5,32% 27,01% 8,65% 8,45% 13,45% 0,42% 1,25%   0,42%   90,59%
21,72% 7,55% 8,83% 3,83% 29,27% 8,83% 6,39% 12,08% 0,35% 1,16%   0,81% 0,12% 85,87%
27,09% 7,89% 10,63% 7,77% 20,69% 6,74% 4,00% 13,71% 0,34% 1,14% 0,11% 0,90%   90,30%
22,60% 6,60% 7,83% 7,72% 21,48% 6,04% 4,14% 22,82% 0,22% 0,56%   1,00%   87,33%
19,58% 8,73% 4,08% 4,73% 19,58% 4,81% 3,43% 34,18% 0,16% 0,73%   1,37% 0,16% 90,74%
19,77% 8,60% 5,95% 5,31% 24,20% 12,14% 7,07% 13,91% 0,64% 2,41%   0,56%   82,68%
20,06% 7,01% 8,84% 7,29% 25,81% 7,85% 6,45% 14,45% 0,98% 1,26% 0,28% 0,56%   78,67%
26,27% 8,54% 8,43% 5,95% 21,19% 8,22% 6,05% 13,84% 0,43% 1,08%   0,64%   88,25%
31,25% 11,33% 12,40% 6,25% 16,11% 5,47% 8,20% 8,01% 0,49% 0,49%   0,49%   91,06%
24,82% 10,18% 10,44% 6,84% 23,25% 5,00% 7,72% 10,79% 0,26% 0,70%   0,61% 0,26% 90,13%
22,66% 10,09% 10,71% 7,31% 22,35% 6,69% 5,05% 13,80% 0,51% 0,82%   0,72%   87,87%
20,79% 7,45% 7,93% 6,09% 28,72% 8,61% 4,84% 14,60% 0,29% 0,68%   0,38% 0,29% 87,11%
22,43% 7,30% 7,56% 6,60% 26,39% 5,80% 4,57% 18,21% 0,62% 0,53%   1,22% 0,09% 89,44%
20,50% 7,70% 6,91% 9,29% 27,75% 5,44% 3,40% 18,01% 0,34% 0,68%   1,01%   89,20%
22,61% 6,31% 5,50% 8,11% 23,87% 6,22% 4,14% 22,07% 0,09% 1,08%   0,80%   89,81%
23,81% 8,51% 8,19% 7,44% 21,88% 6,14% 5,39% 17,13% 0,43% 1,08% 0,11% 1,06%   90,64%
24,34% 8,00% 7,57% 7,24% 24,01% 3,84% 3,84% 20,07% 0,11% 0,99%   0,55%   91,24%
28,38% 8,65% 7,32% 7,02% 19,33% 4,58% 3,56% 19,43% 0,71% 1,02% 0,10% 1,01%   90,86%
25,30% 9,62% 7,89% 5,73% 19,35% 7,14% 8,00% 13,95% 0,54% 2,49% 0,11% 1,17%   80,99%
22,36% 7,31% 6,47% 4,50% 25,04% 11,25% 5,77% 14,77% 0,84% 1,69%   1,25%   80,27%
29,37% 7,62% 8,34% 7,43% 18,77% 8,25% 6,07% 13,15% 0,45% 0,54%   0,81%   88,75%
23,75% 11,48% 9,38% 5,69% 22,65% 6,49% 5,69% 13,97%   0,90% 0,10% 0,40%   91,21%
23,15% 11,01% 8,54% 6,17% 18,60% 12,05% 7,59% 10,34% 1,04% 1,52%   0,57%   87,31%
23,49% 10,15% 12,50% 6,38% 16,69% 8,14% 9,73% 11,16% 0,50% 1,26% 0,08% 0,33% 0,08% 90,48%
28,11% 10,62% 13,65% 6,37% 16,08% 6,37% 8,70% 8,59% 0,20% 1,31%   0,40%   89,38%
27,10% 11,04% 14,43% 7,78% 16,94% 6,65% 6,65% 8,66% 0,63% 0,13%   0,25%   89,07%
26,54% 8,30% 8,98% 5,79% 28,57% 4,83% 3,67% 12,74% 0,19% 0,39% 0,10% 0,86%   91,59%
17,76% 6,13% 5,68% 4,78% 28,22% 12,62% 6,04% 16,86% 0,72% 1,17%   1,42% 0,09% 77,49%
18,90% 4,39% 4,27% 5,40% 31,16% 9,90% 3,49% 20,13% 0,79% 1,57% 0,11% 0,78%   79,88%
17,66% 4,91% 5,05% 5,84% 32,14% 8,63% 4,78% 19,39% 0,13% 1,46% 0,13% 1,18% 0,13% 83,68%
24,66% 7,55% 6,59% 4,74% 22,49% 9,80% 8,11% 14,06% 0,80% 1,20%   0,79% 0,24%  
Mölndal 22,51% 8,06% 8,24% 6,28% 24,02% 7,63% 5,77% 15,84% 0,47% 1,17% 0,03% 0,80% 0,05% 89,25%

Röstfördelning övriga partier - kommun Mölndal

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 149 0,34% +149 +0,34    
MED Medborgerlig Samling 101 0,23% +101 +0,23    
PP Piratpartiet 73 0,17% -162 -0,41 235 0,58%
DjuP Djurens parti 60 0,14% +34 +0,07 26 0,06%
DD Direktdemokraterna 34 0,08% +34 +0,08    
ENH Enhet 27 0,06% -9 -0,03 36 0,09%
KrVP Kristna Värdepartiet 18 0,04% -2 -0,01 20 0,05%
KLP Klassiskt liberala partiet 17 0,04% +7 +0,01 10 0,02%
  Basinkomstpartiet 14 0,03% +14 +0,03    
NMR Nordiska motståndsrörelsen 13 0,03% +13 +0,03    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 3 0,01% +2   1  
  Initiativet 2   +2      
TRP TRYGGHETSPARTIET 1   +1      
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -2   2  
LPo Landsbygdspartiet Oberoende     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1   -77 -0,19 78 0,19%
  Totalt övriga partier 513 1,17% +104 +0,16 409 1,01%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Mölndal

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se