2018-09-12 13:40:41

Val till riksdagen - Preliminärt valresultat - kommun Mölndal

Samtliga 45 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

22,5%
8,1%
8,2%
6,3%
24,0%
7,6%
5,8%
15,8%
0,5%
1,2%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 89,2%
+1,7
2014: 87,5%

Preliminär röstfördelning - kommun Mölndal

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 9848 22,5% -521 -3,0 10369 25,5%
C Centerpartiet 3527 8,1% +1473 +3,0 2054 5,1%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3606 8,2% +211 -0,1 3395 8,4%
KD Kristdemokraterna 2749 6,3% +584 +1,0 2165 5,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10494 24,0% +229 -1,3 10265 25,3%
V Vänsterpartiet 3330 7,6% +993 +1,9 2337 5,8%
MP Miljöpartiet de gröna 2530 5,8% -1158 -3,3 3688 9,1%
SD Sverigedemokraterna 6924 15,8% +2229 +4,3 4695 11,6%
FI Feministiskt initiativ 204 0,5% -1056 -2,6 1260 3,1%
ÖVR Övriga anmälda partier 513 1,2% +104 +0,2 409 1,0%
  Giltiga röster 43725 100,0% +3088   40637 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 15   +15      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 352 0,8% -64 -0,2 416 1,0%
OG Ogiltiga röster - övriga 223 0,5% +210 +0,5 13  
VDT Valdeltagande 44315 89,2% +3249 +1,7 41066 87,5%
  Antal röstberättigade 49659   +2748   46911  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Mölndal

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
18,0% 6,9% 7,6% 4,1% 30,8% 6,5% 4,4% 19,4% 0,5% 1,8%   0,9% 0,6% 84,7%
21,2% 6,0% 6,5% 6,7% 27,7% 5,3% 4,8% 21,0%   0,9%   0,5% 0,2% 87,0%
21,6% 6,0% 8,4% 8,3% 28,0% 7,6% 2,8% 15,2% 0,3% 2,0% 0,1% 0,9% 0,4% 85,4%
20,4% 7,3% 8,7% 6,0% 26,4% 7,4% 5,4% 15,9% 0,9% 1,5%   0,4% 0,3% 84,8%
15,6% 8,7% 7,2% 6,3% 28,3% 9,0% 5,9% 16,6% 0,9% 1,5%   0,7%   82,5%
16,1% 5,6% 4,9% 5,8% 29,0% 9,8% 3,4% 22,4% 0,9% 2,0%   1,0% 1,2% 79,0%
22,1% 6,7% 7,4% 5,9% 29,2% 7,2% 5,3% 15,3% 0,3% 0,8%   1,7%   90,8%
17,4% 7,2% 9,8% 8,0% 26,3% 8,8% 4,5% 16,5% 0,6% 1,1%   0,9% 0,8% 86,0%
18,3% 7,0% 5,4% 6,3% 25,1% 11,2% 6,5% 18,2% 0,5% 1,6% 0,1% 0,7% 0,6% 79,6%
22,2% 7,6% 8,7% 5,9% 19,9% 9,0% 9,0% 15,6% 0,5% 1,6%   0,4% 0,3% 85,0%
26,4% 9,4% 9,7% 5,9% 19,0% 5,9% 7,1% 15,2% 0,1% 1,3%   0,6% 0,2% 90,9%
27,3% 9,2% 15,0% 7,4% 18,6% 6,4% 6,7% 8,5% 0,4% 0,5%   0,4% 0,3% 91,4%
19,8% 6,5% 8,0% 5,9% 27,5% 9,2% 5,0% 15,7% 0,6% 2,0%   1,0% 0,3% 86,1%
20,3% 7,3% 4,0% 5,3% 30,6% 6,8% 6,7% 17,0% 0,9% 1,0%   1,1% 0,1% 79,8%
17,3% 8,6% 9,4% 5,3% 27,1% 8,7% 8,5% 13,5% 0,4% 1,3%   0,4% 0,2% 90,6%
21,8% 7,6% 8,8% 3,7% 29,2% 8,8% 6,4% 12,1% 0,3% 1,2%   0,8% 0,3% 85,9%
27,3% 7,8% 10,4% 7,8% 20,8% 6,8% 4,0% 13,6% 0,2% 1,2% 0,2% 0,9% 1,1% 90,6%
22,8% 6,7% 7,9% 7,8% 21,4% 6,0% 4,2% 22,5% 0,2% 0,6%   1,0% 0,8% 87,3%
19,6% 8,7% 4,1% 4,7% 19,5% 4,8% 3,4% 34,3% 0,2% 0,7%   1,4% 0,6% 90,7%
19,7% 8,6% 6,0% 5,3% 23,9% 12,2% 7,0% 14,1% 0,6% 2,5%   0,6% 0,8% 82,9%
20,2% 7,0% 8,7% 7,3% 25,8% 7,9% 6,5% 14,4% 1,0% 1,3% 0,3% 0,6%   78,7%
26,4% 8,6% 8,5% 6,0% 21,3% 8,1% 6,1% 13,7% 0,4% 1,1%   0,6% 0,2% 88,2%
31,2% 11,3% 12,4% 6,3% 16,1% 5,5% 8,2% 8,0% 0,5% 0,5%   0,5% 0,1% 91,1%
24,8% 10,2% 10,4% 6,8% 23,2% 5,0% 7,7% 11,0% 0,3% 0,7%   0,6% 0,5% 90,3%
22,7% 10,1% 10,6% 7,3% 22,2% 6,7% 5,1% 13,8% 0,5% 0,8%   0,7% 0,2% 87,8%
20,8% 7,5% 7,8% 6,1% 28,7% 8,6% 4,8% 14,6% 0,3% 0,7% 0,1% 0,4% 0,4% 87,1%
22,4% 7,3% 7,5% 6,6% 26,5% 5,7% 4,6% 18,2% 0,6% 0,5%   1,2% 0,4% 89,4%
20,4% 7,7% 6,9% 9,3% 27,8% 5,4% 3,4% 18,0% 0,3% 0,7%   1,0% 0,1% 89,2%
22,6% 6,3% 5,5% 8,1% 23,9% 6,2% 4,1% 22,1% 0,1% 1,1%   0,8%   89,8%
23,9% 8,5% 8,2% 7,5% 21,5% 6,2% 5,4% 17,2% 0,4% 1,2%   1,1% 0,4% 90,6%
24,4% 8,0% 7,6% 7,3% 24,0% 3,8% 3,8% 20,1% 0,1% 0,9%   0,5% 0,1% 91,1%
28,3% 8,7% 7,3% 7,0% 19,3% 4,6% 3,6% 19,5% 0,7% 1,0% 0,1% 1,0%   90,8%
25,2% 9,7% 7,8% 5,8% 19,5% 7,2% 8,1% 13,7% 0,5% 2,5% 0,1% 1,2% 0,5% 80,9%
22,4% 7,3% 6,5% 4,5% 24,9% 11,3% 5,8% 14,8% 0,8% 1,7%   1,3% 0,1% 80,3%
29,3% 7,7% 8,4% 7,4% 18,8% 8,1% 6,1% 13,2% 0,5% 0,5%   0,8% 1,0% 88,7%
23,7% 11,5% 9,4% 5,7% 22,6% 6,5% 5,7% 14,0%   1,0%   0,4%   91,2%
23,2% 10,9% 8,6% 6,2% 18,6% 12,1% 7,6% 10,4% 0,9% 1,5%   0,6% 0,2% 87,2%
23,5% 10,1% 12,5% 6,4% 16,8% 8,0% 9,8% 11,2% 0,5% 1,3% 0,1% 0,4% 0,3% 90,5%
28,1% 10,3% 13,8% 6,4% 16,3% 6,4% 8,5% 8,6% 0,2% 1,3%   0,4% 1,1% 89,4%
27,0% 11,2% 14,3% 7,8% 16,8% 6,7% 6,7% 8,8% 0,6% 0,1%   0,3% 0,1% 89,1%
26,6% 8,3% 9,0% 5,8% 28,5% 4,8% 3,7% 12,8% 0,2% 0,4% 0,1% 0,9% 0,1% 91,6%
17,7% 6,1% 5,7% 4,8% 28,3% 12,6% 6,1% 16,9% 0,7% 1,2%   1,3% 0,4% 77,5%
18,9% 4,4% 4,3% 5,3% 31,1% 10,0% 3,5% 20,1% 0,8% 1,6% 0,1% 0,7% 0,7% 79,9%
17,6% 4,9% 5,1% 5,9% 32,0% 8,7% 4,8% 19,4% 0,1% 1,5% 0,1% 1,2% 0,8% 83,7%
24,7% 7,6% 6,8% 4,6% 22,6% 9,6% 8,3% 13,7% 0,8% 1,3% 0,2% 0,7% 4,4%  
Mölndal 22,5% 8,1% 8,2% 6,3% 24,0% 7,6% 5,8% 15,8% 0,5% 1,2%   0,8% 0,5% 89,2%

http://www.val.se