Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Mölndal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Mölndal

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Almås 1264 17,4% 35,2% 27,1% 20,3% 6,4% 50,2% 49,8%   2,5%
Balltorp Västra 1055 16,5% 45,8% 26,4% 11,4% 6,0% 46,6% 53,4%   1,5%
Balltorp Östra 893 16,2% 36,5% 27,7% 19,6% 7,5% 48,4% 51,6%   2,4%
Bosgården Norra 1053 30,3% 31,3% 17,7% 20,7% 3,2% 50,2% 49,8%   2,4%
Bosgården Södra 1166 20,1% 31,7% 17,9% 30,3% 1,8% 44,9% 55,1%   4,5%
Brattås Norra 1331 26,6% 31,0% 21,0% 21,4% 5,8% 48,0% 52,0%   2,0%
Brattås Södra 1345 13,8% 35,9% 24,6% 25,7% 5,6% 50,0% 50,0%   1,6%
Broslätt Västra 1054 15,1% 29,3% 24,1% 31,5% 4,5% 45,4% 54,6%   3,6%
Broslätt Östra 1129 33,7% 29,0% 18,1% 19,3% 3,5% 48,9% 51,1%   1,2%
Ekhaga 939 20,1% 27,7% 24,9% 27,3% 6,4% 49,3% 50,7%   2,1%
Eklanda Västra 1143 18,3% 49,9% 25,2% 6,6% 8,7% 48,5% 51,5%   2,3%
Eklanda Östra 1095 10,0% 63,0% 15,5% 11,4% 6,1% 47,9% 52,1%   1,3%
Fässberg Västra 1257 20,9% 32,1% 21,3% 25,6% 5,1% 48,9% 51,1%   1,9%
Fässberg Östra 1022 19,9% 29,5% 26,1% 24,5% 6,3% 49,9% 50,1%   2,4%
Glasberget Norra 1063 13,2% 35,8% 30,1% 20,9% 5,2% 48,9% 51,1%   1,8%
Glasberget Södra 1012 16,9% 38,6% 22,7% 21,7% 7,1% 49,4% 50,6%   1,5%
Hallen Norra 979 15,2% 29,3% 26,6% 28,9% 7,5% 52,0% 48,0%   1,0%
Hallen Södra 1034 15,1% 38,2% 24,9% 21,9% 5,9% 51,4% 48,6%   2,0%
Hällesåker 1372 15,9% 35,4% 28,7% 20,0% 5,4% 52,7% 47,3%   1,1%
Krokslätt 1513 35,8% 36,6% 16,4% 11,2% 3,8% 49,9% 50,1%   4,3%
Kvarnbyn Norra 914 15,2% 35,0% 21,7% 28,1% 3,8% 49,0% 51,0%   5,5%
Kvarnbyn Södra 1055 32,3% 35,5% 21,1% 11,1% 3,2% 51,1% 48,9%   0,8%
Lackarebäck Norra 1130 17,9% 36,5% 26,0% 19,6% 5,3% 48,2% 51,8%   3,5%
Lackarebäck Södra 1276 12,7% 34,6% 28,8% 23,9% 6,5% 49,8% 50,2%   3,1%
Rävekärr Norra 1113 13,7% 35,5% 26,0% 24,9% 6,5% 50,5% 49,5%   3,9%
Rävekärr Södra 1195 20,8% 33,6% 24,8% 20,8% 8,1% 49,6% 50,4%   2,8%
Sinntorp Norra 1288 13,5% 34,2% 26,0% 26,3% 5,6% 48,6% 51,4%   1,0%
Sinntorp Västra 1000 15,5% 31,0% 25,5% 28,0% 6,2% 47,9% 52,1%   1,9%
Sinntorp Östra 1246 15,2% 33,2% 31,7% 19,8% 7,5% 49,0% 51,0%   1,2%
Skånhälla Bräcka 1036 13,2% 33,3% 25,3% 28,2% 6,1% 49,5% 50,5%   1,7%
Skånhälla Fågelsten 1005 13,7% 40,3% 21,8% 24,2% 5,9% 49,3% 50,7%   0,7%
Skånhälla Västra 1094 13,4% 39,8% 28,3% 18,5% 8,0% 50,7% 49,3%   2,1%
Stadshuset Norra 1157 29,3% 33,9% 19,4% 17,4% 3,6% 50,6% 49,4%   3,9%
Stadshuset Södra 897 27,1% 31,5% 18,8% 22,5% 5,2% 48,4% 51,6%   3,6%
Stallbacken 1253 42,5% 32,1% 14,7% 10,8% 3,6% 50,8% 49,2%   1,3%
Stretered 1104 13,0% 46,8% 23,5% 16,7% 5,6% 49,9% 50,1%   2,4%
Sörgården Västra 1214 37,7% 30,6% 18,1% 13,5% 5,6% 50,5% 49,5%   3,0%
Sörgården Östra 1324 20,4% 32,6% 24,9% 22,1% 5,1% 50,8% 49,2%   2,8%
Toltorp Norra 1111 19,7% 28,3% 31,6% 20,4% 7,7% 50,2% 49,8%   3,0%
Toltorp Södra 897 10,8% 27,9% 24,9% 36,5% 5,6% 47,0% 53,0%   1,9%
Valås 1142 13,7% 31,0% 24,0% 31,3% 7,4% 49,6% 50,4%   1,7%
Västerberg 1453 23,9% 32,5% 18,7% 24,9% 4,1% 48,2% 51,8%   1,7%
Åby Västra 1123 23,1% 33,7% 21,5% 21,7% 5,2% 50,6% 49,4%   2,5%
Åby Östra 913 27,5% 36,0% 18,5% 18,0% 5,5% 48,7% 51,3%   2,0%
Mölndal 49659 20,2% 35,0% 23,4% 21,4% 5,6% 49,4% 50,6% 2,3%

http://www.val.se