Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Balltorp Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Balltorp Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Balltorp Östra 893 16,2% 36,5% 27,7% 19,6% 7,5% 48,4% 51,6%   2,4%
Summa 893 16,2% 36,5% 27,7% 19,6% 7,5% 48,4% 51,6% 2,4%

http://www.val.se