Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Toltorp Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Toltorp Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Toltorp Södra 897 10,8% 27,9% 24,9% 36,5% 5,6% 47,0% 53,0%   1,9%
Summa 897 10,8% 27,9% 24,9% 36,5% 5,6% 47,0% 53,0% 1,9%

http://www.val.se