Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Balltorp Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Balltorp Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Balltorp Västra 1055 16,5% 45,8% 26,4% 11,4% 6,0% 46,6% 53,4%   1,5%
Summa 1055 16,5% 45,8% 26,4% 11,4% 6,0% 46,6% 53,4% 1,5%

http://www.val.se