Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Skånhälla Fågelsten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skånhälla Fågelsten

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skånhälla Fågelsten 1005 13,7% 40,3% 21,8% 24,2% 5,9% 49,3% 50,7%   0,7%
Summa 1005 13,7% 40,3% 21,8% 24,2% 5,9% 49,3% 50,7% 0,7%

http://www.val.se