Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Eklanda Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Eklanda Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eklanda Östra 1095 10,0% 63,0% 15,5% 11,4% 6,1% 47,9% 52,1%   1,3%
Summa 1095 10,0% 63,0% 15,5% 11,4% 6,1% 47,9% 52,1% 1,3%

http://www.val.se