Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Skånhälla Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skånhälla Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skånhälla Västra 1094 13,4% 39,8% 28,3% 18,5% 8,0% 50,7% 49,3%   2,1%
Summa 1094 13,4% 39,8% 28,3% 18,5% 8,0% 50,7% 49,3% 2,1%

http://www.val.se