Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Skånhälla Bräcka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skånhälla Bräcka

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skånhälla Bräcka 1036 13,2% 33,3% 25,3% 28,2% 6,1% 49,5% 50,5%   1,7%
Summa 1036 13,2% 33,3% 25,3% 28,2% 6,1% 49,5% 50,5% 1,7%

http://www.val.se