Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kvarnbyn Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kvarnbyn Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kvarnbyn Södra 1055 32,3% 35,5% 21,1% 11,1% 3,2% 51,1% 48,9%   0,8%
Summa 1055 32,3% 35,5% 21,1% 11,1% 3,2% 51,1% 48,9% 0,8%

http://www.val.se