Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hällesåker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hällesåker

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hällesåker 1372 15,9% 35,4% 28,7% 20,0% 5,4% 52,7% 47,3%   1,1%
Summa 1372 15,9% 35,4% 28,7% 20,0% 5,4% 52,7% 47,3% 1,1%

http://www.val.se