Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lackarebäck Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lackarebäck Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lackarebäck Norra 1130 17,9% 36,5% 26,0% 19,6% 5,3% 48,2% 51,8%   3,5%
Summa 1130 17,9% 36,5% 26,0% 19,6% 5,3% 48,2% 51,8% 3,5%

http://www.val.se