Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Broslätt Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Broslätt Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Broslätt Västra 1054 15,1% 29,3% 24,1% 31,5% 4,5% 45,4% 54,6%   3,6%
Summa 1054 15,1% 29,3% 24,1% 31,5% 4,5% 45,4% 54,6% 3,6%

http://www.val.se