Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Toltorp Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Toltorp Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Toltorp Norra 1111 19,7% 28,3% 31,6% 20,4% 7,7% 50,2% 49,8%   3,0%
Summa 1111 19,7% 28,3% 31,6% 20,4% 7,7% 50,2% 49,8% 3,0%

http://www.val.se