Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Stretered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stretered

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stretered 1104 13,0% 46,8% 23,5% 16,7% 5,6% 49,9% 50,1%   2,4%
Summa 1104 13,0% 46,8% 23,5% 16,7% 5,6% 49,9% 50,1% 2,4%

http://www.val.se