Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västerberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västerberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerberg 1453 23,9% 32,5% 18,7% 24,9% 4,1% 48,2% 51,8%   1,7%
Summa 1453 23,9% 32,5% 18,7% 24,9% 4,1% 48,2% 51,8% 1,7%

http://www.val.se