Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Valås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Valås

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Valås 1142 13,7% 31,0% 24,0% 31,3% 7,4% 49,6% 50,4%   1,7%
Summa 1142 13,7% 31,0% 24,0% 31,3% 7,4% 49,6% 50,4% 1,7%

http://www.val.se