Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Almås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Almås

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Almås 1264 17,4% 35,2% 27,1% 20,3% 6,4% 50,2% 49,8%   2,5%
Summa 1264 17,4% 35,2% 27,1% 20,3% 6,4% 50,2% 49,8% 2,5%

http://www.val.se