Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lackarebäck Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lackarebäck Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lackarebäck Södra 1276 12,7% 34,6% 28,8% 23,9% 6,5% 49,8% 50,2%   3,1%
Summa 1276 12,7% 34,6% 28,8% 23,9% 6,5% 49,8% 50,2% 3,1%

http://www.val.se