2018-09-15 22:27:52

Val till riksdagen - Röster - kommun Alingsås

18,31%
9,78%
6,74%
8,59%
26,36%
7,79%
5,77%
15,31%
0,42%
0,94%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 89,77%
+1,52
2014: 88,25%

Röstfördelning - kommun Alingsås

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 5047 18,31% -909 -4,33 5956 22,63%
C Centerpartiet 2696 9,78% +936 +3,09 1760 6,69%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1857 6,74% +46 -0,15 1811 6,88%
KD Kristdemokraterna 2369 8,59% +563 +1,73 1806 6,86%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7268 26,36% +32 -1,14 7236 27,50%
V Vänsterpartiet 2149 7,79% +573 +1,81 1576 5,99%
MP Miljöpartiet de gröna 1590 5,77% -748 -3,12 2338 8,88%
SD Sverigedemokraterna 4221 15,31% +1375 +4,49 2846 10,81%
FI Feministiskt initiativ 116 0,42% -652 -2,50 768 2,92%
ÖVR Övriga anmälda partier 258 0,94% +39 +0,10 219 0,83%
  Giltiga röster 27571 100,00% +1255   26316 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 7 0,03% +7 +0,03    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 223 0,80% +11   212 0,80%
OG Ogiltiga röster - övriga 19 0,07% +13 +0,05 6 0,02%
VDT Valdeltagande 27820 89,77% +1286 +1,52 26534 88,25%
  Antal röstberättigade 30990   +922   30068  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Alingsås

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
15,34% 11,02% 6,00% 8,65% 21,90% 9,62% 5,30% 20,50% 0,56% 1,12%   1,38%   89,31%
18,29% 11,38% 5,75% 8,82% 27,37% 6,78% 5,12% 15,86% 0,26% 0,38%   0,51%   86,37%
18,08% 7,36% 6,97% 8,12% 25,82% 9,12% 6,51% 16,70% 0,31% 1,00% 0,08% 1,06%   83,28%
19,65% 8,61% 6,77% 8,17% 26,56% 7,43% 6,84% 14,64% 0,44% 0,88%   1,16%   84,10%
21,78% 10,43% 8,60% 9,06% 26,44% 7,28% 6,17% 9,58% 0,20% 0,46%   1,04%   92,05%
15,38% 12,50% 5,21% 9,62% 28,69% 5,69% 2,48% 19,31% 0,24% 0,88%   0,72%   87,78%
21,13% 10,03% 6,09% 7,52% 22,56% 6,00% 5,19% 20,59% 0,27% 0,63%   1,06% 0,09% 90,11%
22,74% 12,50% 6,88% 7,25% 17,84% 9,24% 10,05% 12,50% 0,18% 0,82% 0,09% 0,09%   89,99%
19,38% 7,73% 6,73% 7,83% 23,59% 8,43% 9,34% 15,86% 0,40% 0,70% 0,10% 0,70%   89,96%
24,43% 11,70% 9,02% 7,78% 20,85% 6,40% 8,05% 10,32% 0,62% 0,83%   0,55%   91,66%
20,71% 8,36% 10,72% 9,72% 27,16% 6,81% 5,36% 10,26% 0,36% 0,54%   0,36% 0,09% 91,48%
13,02% 17,00% 6,73% 17,66% 17,22% 5,08% 1,99% 20,31% 0,22% 0,77%   0,55% 0,22% 91,85%
17,18% 8,55% 7,16% 7,63% 29,43% 9,09% 6,63% 12,87% 0,46% 1,00%   0,69%   88,25%
17,41% 9,63% 6,32% 8,85% 29,77% 7,59% 6,13% 12,26% 0,78% 1,26%   0,68% 0,10% 90,64%
11,90% 6,33% 5,00% 7,93% 38,62% 8,59% 6,14% 13,41% 0,66% 1,42% 0,09% 0,65% 0,28% 78,79%
13,94% 6,16% 4,18% 6,74% 36,93% 11,03% 4,53% 14,40% 0,81% 1,28%   0,46%   82,78%
30,37% 9,60% 8,80% 8,19% 19,10% 5,28% 6,78% 11,00% 0,44% 0,44%   0,52% 0,09% 91,59%
14,59% 7,75% 4,41% 6,49% 30,36% 9,55% 5,41% 18,83% 0,63% 1,98% 0,18% 1,42%   81,27%
13,87% 15,72% 3,80% 8,66% 21,11% 6,71% 3,45% 25,53% 0,35% 0,80%   1,56% 0,17% 88,14%
19,86% 8,27% 8,58% 11,13% 24,96% 6,72% 4,79% 14,06% 0,46% 1,16%   0,77% 0,08% 90,31%
20,25% 8,81% 7,08% 8,45% 30,43% 5,63% 3,63% 15,17% 0,27% 0,27%   0,63% 0,09% 91,05%
15,70% 9,78% 8,34% 8,97% 29,33% 8,25% 5,83% 13,27% 0,27% 0,27%   1,06%   90,30%
15,10% 12,17% 4,76% 10,43% 21,32% 8,33% 4,94% 20,86% 0,37% 1,74% 0,09% 0,45% 0,09% 86,75%
9,96% 4,84% 4,38% 5,96% 39,01% 12,20% 4,93% 16,76% 0,56% 1,40%   0,83% 0,18% 77,72%
22,34% 8,51% 7,45% 4,71% 22,95% 10,79% 7,60% 13,07% 0,61% 1,98%   1,05% 0,45%  
Alingsås 18,31% 9,78% 6,74% 8,59% 26,36% 7,79% 5,77% 15,31% 0,42% 0,94% 0,03% 0,80% 0,07% 89,77%

Röstfördelning övriga partier - kommun Alingsås

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 83 0,30% +83 +0,30    
PP Piratpartiet 43 0,16% -59 -0,23 102 0,39%
MED Medborgerlig Samling 41 0,15% +41 +0,15    
DD Direktdemokraterna 29 0,11% +29 +0,11    
ENH Enhet 19 0,07% -5 -0,02 24 0,09%
DjuP Djurens parti 13 0,05% +7 +0,02 6 0,02%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 7 0,03% +7 +0,03    
KrVP Kristna Värdepartiet 6 0,02% -9 -0,04 15 0,06%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 5 0,02% -7 -0,03 12 0,05%
  Initiativet 4 0,01% +4 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 3 0,01% +1   2 0,01%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 3 0,01% +2 +0,01 1  
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,01% -54 -0,21 56 0,21%
  Totalt övriga partier 258 0,94% +39 +0,10 219 0,83%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Alingsås

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se