2018-09-14 19:49:41

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Östlyckan/Brogården

9,96%
4,84%
4,38%
5,96%
39,01%
12,20%
4,93%
16,76%
0,56%
1,40%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 77,72%
-0,04
2014: 77,76%

Röstfördelning - valdistrikt Östlyckan/Brogården

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 107 9,96% -5 -0,78 112 10,74%
C Centerpartiet 52 4,84% +31 +2,83 21 2,01%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 47 4,38% -2 -0,32 49 4,70%
KD Kristdemokraterna 64 5,96% +11 +0,88 53 5,08%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 419 39,01% -29 -3,94 448 42,95%
V Vänsterpartiet 131 12,20% +47 +4,14 84 8,05%
MP Miljöpartiet de gröna 53 4,93% -42 -4,17 95 9,11%
SD Sverigedemokraterna 180 16,76% +42 +3,53 138 13,23%
FI Feministiskt initiativ 6 0,56% -30 -2,89 36 3,45%
ÖVR Övriga anmälda partier 15 1,40% +8 +0,73 7 0,67%
  Giltiga röster 1074 100,00% +31   1043 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 0,83% +4 +0,35 5 0,48%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,18% +1 +0,09 1 0,10%
VDT Valdeltagande 1085 77,72% +36 -0,04 1049 77,76%
  Antal röstberättigade 1396   +47   1349  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Östlyckan/Brogården

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 4 0,37% +4 +0,37    
MED Medborgerlig Samling 3 0,28% +3 +0,28    
PP Piratpartiet 3 0,28% -2 -0,20 5 0,48%
DD Direktdemokraterna 2 0,19% +2 +0,19    
DjuP Djurens parti 1 0,09% +1 +0,09    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,09% +1 +0,09    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,09% +1 +0,09    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende     -1 -0,10 1 0,10%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,10 1 0,10%
  Totalt övriga partier 15 1,40% +8 +0,73 7 0,67%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Östlyckan/Brogården

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se