2018-09-15 11:34:22

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Ängabo/Maryd

15,70%
9,78%
8,34%
8,97%
29,33%
8,25%
5,83%
13,27%
0,27%
0,27%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 90,30%
+0,15
2014: 90,15%

Röstfördelning - valdistrikt Ängabo/Maryd

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 175 15,70% -55 -4,68 230 20,37%
C Centerpartiet 109 9,78% +54 +4,90 55 4,87%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 93 8,34% +39 +3,56 54 4,78%
KD Kristdemokraterna 100 8,97% -1 +0,02 101 8,95%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 327 29,33% -19 -1,32 346 30,65%
V Vänsterpartiet 92 8,25% +12 +1,17 80 7,09%
MP Miljöpartiet de gröna 65 5,83% -35 -3,03 100 8,86%
SD Sverigedemokraterna 148 13,27% +35 +3,26 113 10,01%
FI Feministiskt initiativ 3 0,27% -35 -3,10 38 3,37%
ÖVR Övriga anmälda partier 3 0,27% -9 -0,79 12 1,06%
  Giltiga röster 1115 100,00% -14   1129 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 12 1,06% +6 +0,54 6 0,53%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1127 90,30% -8 +0,15 1135 90,15%
  Antal röstberättigade 1248   -11   1259  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Ängabo/Maryd

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 1 0,09% +1 +0,09    
MED Medborgerlig Samling 1 0,09% +1 +0,09    
PP Piratpartiet 1 0,09% -5 -0,44 6 0,53%
DjuP Djurens parti     -1 -0,09 1 0,09%
ENH Enhet     -1 -0,09 1 0,09%
KrVP Kristna Värdepartiet     -3 -0,27 3 0,27%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,09 1 0,09%
  Totalt övriga partier 3 0,27% -9 -0,79 12 1,06%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Ängabo/Maryd

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se