Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ängabo/Maryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ängabo/Maryd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ängabo/Maryd 1248 13,9% 35,8% 26,0% 24,2% 5,8% 48,6% 51,4%   1,5%
Summa 1248 13,9% 35,8% 26,0% 24,2% 5,8% 48,6% 51,4% 1,5%

http://www.val.se