Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Noltorp V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Noltorp V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Noltorp V 1358 15,3% 25,7% 19,6% 39,4% 4,5% 45,7% 54,3%   1,9%
Summa 1358 15,3% 25,7% 19,6% 39,4% 4,5% 45,7% 54,3% 1,9%

http://www.val.se