Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum N 1585 24,0% 23,3% 18,9% 33,9% 4,4% 46,1% 53,9%   2,3%
Summa 1585 24,0% 23,3% 18,9% 33,9% 4,4% 46,1% 53,9% 2,3%

http://www.val.se