Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Långared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Långared

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Långared 994 15,2% 32,3% 23,7% 28,8% 5,5% 52,3% 47,7%   1,0%
Summa 994 15,2% 32,3% 23,7% 28,8% 5,5% 52,3% 47,7% 1,0%

http://www.val.se