Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Nolby Ö/Rödene

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nolby Ö/Rödene

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nolby Ö/Rödene 1143 16,8% 27,9% 22,1% 33,2% 5,4% 48,7% 51,3%   1,0%
Summa 1143 16,8% 27,9% 22,1% 33,2% 5,4% 48,7% 51,3% 1,0%

http://www.val.se