Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Bälinge/Gråbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bälinge/Gråbo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bälinge/Gråbo 910 13,2% 28,8% 23,0% 35,1% 3,2% 49,3% 50,7%   0,8%
Summa 910 13,2% 28,8% 23,0% 35,1% 3,2% 49,3% 50,7% 0,8%

http://www.val.se