Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kullingsberg/Hedvigsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kullingsberg/Hedvigsberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kullingsberg/Hedvigsberg 1594 16,2% 38,2% 24,8% 20,8% 6,4% 48,8% 51,2%   1,6%
Summa 1594 16,2% 38,2% 24,8% 20,8% 6,4% 48,8% 51,2% 1,6%

http://www.val.se