Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kvarnbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kvarnbacken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kvarnbacken 1209 12,2% 33,0% 24,2% 30,6% 5,5% 49,5% 50,5%   2,2%
Summa 1209 12,2% 33,0% 24,2% 30,6% 5,5% 49,5% 50,5% 2,2%

http://www.val.se