Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Noltorp Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Noltorp Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Noltorp Ö 1045 23,9% 25,3% 20,0% 30,8% 4,2% 45,6% 54,4%   1,4%
Summa 1045 23,9% 25,3% 20,0% 30,8% 4,2% 45,6% 54,4% 1,4%

http://www.val.se