Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Stadsskogen/Lövekulle

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stadsskogen/Lövekulle

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stadsskogen/Lövekulle 1248 16,9% 40,5% 22,0% 20,7% 4,6% 49,3% 50,7%   1,4%
Summa 1248 16,9% 40,5% 22,0% 20,7% 4,6% 49,3% 50,7% 1,4%

http://www.val.se