Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ingared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ingared

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ingared 1116 13,9% 39,4% 21,4% 25,3% 5,0% 50,5% 49,5%   2,2%
Summa 1116 13,9% 39,4% 21,4% 25,3% 5,0% 50,5% 49,5% 2,2%

http://www.val.se