Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östlyckan/Brogården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östlyckan/Brogården

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östlyckan/Brogården 1396 21,4% 29,2% 18,1% 31,3% 3,9% 45,4% 54,6%   2,8%
Summa 1396 21,4% 29,2% 18,1% 31,3% 3,9% 45,4% 54,6% 2,8%

http://www.val.se