Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Stockslycke/Holmalund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stockslycke/Holmalund

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stockslycke/Holmalund 1388 25,5% 32,6% 22,0% 19,9% 5,8% 50,0% 50,0%   1,7%
Summa 1388 25,5% 32,6% 22,0% 19,9% 5,8% 50,0% 50,0% 1,7%

http://www.val.se