Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum S/Tuvebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum S/Tuvebo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum S/Tuvebo 1635 28,3% 25,3% 18,9% 27,5% 5,0% 47,8% 52,2%   2,1%
Summa 1635 28,3% 25,3% 18,9% 27,5% 5,0% 47,8% 52,2% 2,1%

http://www.val.se