Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sörhaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sörhaga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sörhaga 1445 18,0% 21,1% 22,9% 38,0% 6,0% 46,4% 53,6%   1,7%
Summa 1445 18,0% 21,1% 22,9% 38,0% 6,0% 46,4% 53,6% 1,7%

http://www.val.se