Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Stora Mellby/Magra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stora Mellby/Magra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stora Mellby/Magra 1307 14,0% 29,2% 27,6% 29,2% 5,7% 53,3% 46,7%   1,8%
Summa 1307 14,0% 29,2% 27,6% 29,2% 5,7% 53,3% 46,7% 1,8%

http://www.val.se