Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Nolby V/Bolltorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nolby V/Bolltorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nolby V/Bolltorp 1481 20,3% 31,1% 22,5% 26,1% 5,9% 48,2% 51,8%   1,4%
Summa 1481 20,3% 31,1% 22,5% 26,1% 5,9% 48,2% 51,8% 1,4%

http://www.val.se