Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Tegelbruket/Simmenäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tegelbruket/Simmenäs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tegelbruket/Simmenäs 1218 11,7% 31,8% 22,2% 34,3% 5,5% 51,7% 48,3%   1,4%
Summa 1218 11,7% 31,8% 22,2% 34,3% 5,5% 51,7% 48,3% 1,4%

http://www.val.se