Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ödenäs/Skaftared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ödenäs/Skaftared

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ödenäs/Skaftared 1268 14,9% 33,8% 25,6% 25,6% 5,4% 52,6% 47,4%   1,9%
Summa 1268 14,9% 33,8% 25,6% 25,6% 5,4% 52,6% 47,4% 1,9%

http://www.val.se