Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Erska/Sollebrunn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Erska/Sollebrunn

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Erska/Sollebrunn 1432 14,9% 27,1% 23,7% 34,2% 4,9% 48,4% 51,6%   1,0%
Summa 1432 14,9% 27,1% 23,7% 34,2% 4,9% 48,4% 51,6% 1,0%

http://www.val.se